Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse

Kurs hos Norsk Regnesentral 31. januar 2019, kl. 9-15

Innhold
Plan for dagen
Påmelding
Spørsmål?
create your own web page for free
R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene. Dette kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger. Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio. Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for deltagere på Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag og som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • INNLEDNING: Hva er R og RStudio, og hvorfor bruke dette?  Hvordan sette opp et prosjekt i RStudio.
  • DATATYPER: Definisjon av variable . Enkle beregninger med ulike datatyper, inkludert tidsrekker.
  • BEHANDLING AV DATA: Innlesning fra og utskrift til fil . Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Lage tabeller og oppsummerende statistikk, lage figurer.
  • ENKEL PROGRAMMERING: Script og funksjoner.
  • REGRESJON OG PREDIKSJON: Lineær regresjon, valg av modell, prediksjon.
  • KOMMUNIKASJON MED DATABASER: Oppkobling mot databaser. Jobbe mot tabeller i databaser.

Plan for dagen

08:50 

Registrering og kaffe

  4. etasje i Kristen Nygaards hus      

09:00

Innledning
Datatyper
Behandling av data
Enkel programmering

Kaffepause cirka 10.30

11:45-12:30

Lunsj

Inkludert i prisen

12:30-15:00

Enkel programmering, fortsettelse
Regresjon og prediksjon
Kommunikasjon med databaser

Kaffepause cirka 13:30

Påmelding

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen 23. januar 2019. Det er maksimalt 20 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Spørsmål?

Ta kontakt med kursholder
seniorforsker Hanne Rognebakke