Introduksjon til R – verktøy for statistisk analyse og maskinlæring

Kurs hos Norsk Regnesentral 29. januar 2020, kl. 9-15

Innhold
Plan for dagen
Påmelding
Spørsmål?
create your own web page for free
R er et statistikkverktøy og programmeringsspråk som har blitt svært populært de siste årene. Dette kurset gir en innføring i R med tanke på å utføre statistiske beregninger. Eksempler og oppgaver vil bli utført i RStudio. Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for deltagere på Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag og som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse.

Kursdeltagere må ha med egen pc med R og RStudio ferdig installert. 

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • INNLEDNING: Hva er R og RStudio, og hvorfor bruke dette?  Hvordan sette opp et prosjekt i RStudio.
  • DATATYPER: Definisjon av variable . Enkle beregninger med ulike datatyper, inkludert tidsrekker.
  • BEHANDLING AV DATA: Innlesning fra og utskrift til fil . Deskriptiv statistikk og presentasjon av data: Lage tabeller og oppsummerende statistikk, lage figurer.
  • ENKEL PROGRAMMERING: Script og funksjoner.
  • REGRESJON OG PREDIKSJON: Lineær regresjon, valg av modell, prediksjon.

Plan for dagen

08:50 

Registrering og kaffe

  4. etasje i Kristen Nygaards hus      

09:00

Innledning
Datatyper
Behandling av data

Kaffepause cirka 10.30

11:45-12:30

Lunsj

Inkludert i prisen

12:30-15:00

Enkel programmering
Regresjon og prediksjon

Kaffepause cirka 13:30

Påmelding

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.

Påmeldingsfrist: 22. januar 2020.
Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen. Det er maksimalt 20 plasser på dette kurset. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.

Spørsmål?

Ta kontakt med kursholderne
seniorforsker Hanne Rognebakke
eller
forsker Annabelle Redelmeier