Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag

Kurs hos Norsk Regnesentral 30. januar 2020, kl. 9-15

Innhold
Plan for dagen
Påmelding
Spørsmål?
free simple website templates
Dette kurset gir en innføring i statistisk modellering og maskinlæring. Målsetningen er å gi deg basiskunnskaper som vil gjøre deg i stand til å forstå analyser utført av andre og et grunnlag for å utføre analyser selv. Kurset egner seg godt som et oppfrisknings- og fornyingskurs for deg som har hatt statistikkurs tidligere, for eksempel som en del av siviløkonom- eller sivilingeniørutdannelsen.
Kurset tar for seg følgende temaer:

  • INNLEDNING: Hva er statistisk modellering og maskinlæring? Vil du spå eller forstå? Innsamling av data, mål for senter, spredning, prosentiler og ekstremverdier.
  • USIKKERHET: Litt om sannsynlighetsfordelinger, men aller mest om tallfesting av usikkerhet ved hjelp konfidensintervall, hypotesetesting og p-verdier.
  • SAMMENHENGER: Korrelasjon og kausalitet.
  • REGRESJONSTEKNIKKER: Lineær regresjon og logistisk regresjon. Hvordan velge riktig modell og unngå overtilpasning?
  • BESLUTNINGSTRÆR: Beslutningstrær og random forest-metoden.
  • NEVRALE NETT: Nevrale nett og hovedprinsippene i dyp læring.
  • STOKASTING SIMULERING: Vi gir en kort innføring i Monte Carlo-simulering. 

Plan for dagen

08:50 

Registrering og kaffe

  4. etasje i Kristen Nygaards hus      

09:00

Innledning
Usikkerhet
Sammenhenger
Regresjonsteknikker

Kaffepause cirka 10.30

11:45-12:30

Lunsj

Inkludert i prisen

12:30-15:00

Regresjonsteknikker, fortsettelse
Beslutningstrær
Nevrale nett
Stokastisk simulering

Kaffepause cirka 13:30

Påmelding

Pris (inkl. lunsj): kr 6 000 per person. Prisen er kr 4 750 per person fra og med andre deltager hvis det er flere deltagere fra samme bedrift. Prisen er kr 4 750 per person for studenter/vitenskapelig ansatte og partnere i Big Insight.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen 23. januar 2020. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.