Maskinlæring på 1-2-3

Kurs av Norsk Regnesentral tirsdag 15. oktober 2019, kl. 9-12

Kurset holdes på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo sentrum.

Innhold
Plan
Påmelding
Spørsmål?
free simple website templates
Dette kurset gir en innføring i maskinlæring – etter mottoet "forståelse framfor formler". Kurset egner seg godt som et oppfrisknings- eller fornyingskurs for deg som har tatt introduksjonskurs i statistikk eller maskinlæring tidligere.

Kurset tar for seg følgende temaer:

  • INNLEDNING: Hva er (forskjellen på) statistisk modellering og maskinlæring? Vil du spå eller forstå?
  • REGRESJONSTEKNIKKER: Litt om lineær regresjon og mer om logistisk regresjon – regresjon for ja/nei.
  • OVER- OG UNDERTILPASNING: Er det så farlig, hva kan gå galt og hvordan kan du finne balansen?
  • BESLUTNINGSTRÆR: Hvordan fungerer beslutningstrær? Hvordan splittes trær?
  • RANDOM FOREST-METODEN: Hvorfor ikke tilfeldigvis tilpasse mange beslutningstrær? Random Forest-metoden går ut på å ta gjennomsnittet av alle trærne. Hvorfor er denne metoden så populær?
  • NEVRALE NETT OG HOVEDPRINSIPPENE I DYP LÆRING: Nevrale nett er ikke så vanskelige å forstå som navnet skulle tilsi. Hvilket gjennombrudd kom i 2012? Hvorfor er dyp læring i vinden? Til slutt: Er alt bare fryd og gammen?

Plan

Fra 08:30 

Registrering og kaffe

  Sentralen      

09:00

Innledning
Regresjonsteknikker
Over- og undertilpasning
Beslutningstrær

"...with four parameters I can fit an elephant, and with five I can make him wiggle his trunk."
— John von Neymann (1903 - 1957)

10:30-10:45

Kaffepause

10:45-12:00

Random Forest
Nevrale nett
Dyp læring
Bare fryd og gammen?

"Having been trained as a computer scientist in the '90s, everybody knew that AI didn't work. People tried it. They tried neural nets, and none of it worked."
— Sergey Brin (1973 - )

Påmelding

Pris: kr 2 000 per person.

Deltageravgiften faktureres etter at påmeldingsfristen har utløpt. Full deltageravgift påløper ved avmelding etter påmeldingsfristen 10. oktober 2019. Vi forbeholder oss retten til å avlyse hvis vi får færre enn ti påmeldinger.